Ömer Korkmaz

Üye


Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1995 yılında mezun olan Sayın Ömer Korkmaz, Yüksek Lisans Eğitimini 1997 - 2000 yılları arasında yine aynı Üniversite ve Bölümde tamamlamıştır. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetim ve Organizasyon bölümünde Doktora eğitimine 2012 yılında başlamış ancak iş yoğunluğu nedeni ile ara vermek durumunda kalmıştır. 

 

Meslek hayatına 1995 yılında Merin KAL-DET Şirketinde saha mühendisi olarak çalışmaya başlayan Sayın Ömer KORKMAZ, 1996 yılında 4 ay kadar da Harran Üniversitesi İnşaat Bölümünde Öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. 1996 yılı Aralık ayında BOTAS Genel Müdürlüğünde çalışmaya başlamıştır. 1996-2003 yılları arasında BOTAŞ Genel Müdürlüğü’nün değişik Boru Hattı Projelerinde sırası ile saha mühendisi, saha şefi ve daha sonra da Proje müdürü olarak görev almıştır. 2004-2005 yılları arasında yine BOTAŞ da 

Boru hatları Proje Koordinatörü

 olarak görev yapmış ve daha sonra aynı Kurum ve Birimde İnşaat Daire Başkan Yardımcısı olarak çalışmıştır. 2006-2008 yılları arasında 

ise BOTAŞ İnşaat Daire Başkanı 

olarak görev yapmıştır. Bu süreler zarfında Ülkemiz için son derece stratejik öneme haiz otuza (30) yakın Boru hattı ve Kompresör projesi yapımında aktif rol almıştır. 2009-2012 yılları arasında Merkezi Avusturya- Viyana da bulunan Nabucco Projesinde BOTAŞ adına teknik temsilcisi sıfatı ile çalışmalar yapmıştır. Daha sonra aynı şekilde, 2012-2013 yılları arasında, TANAP Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı projesinde BOTAS Teknik Temsilcisi olarak çalışmalarına devam etmiştir. 2014 Mart ayında BOTAŞ dan istifa ederek, SOCAR- BOTAŞ-BP ortaklığında kurulan TANAP Şirketinde çalışmaya başlamıştır. Sayın Ömer KORKMAZ şu anda 

TANAP Proje ve Modifikasyonlar Direktörü

 olarak çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve 3 çocuk babası olan Sayın Ömer KORKMAZ iyi derece İngilizce bilmektedir.